αποποίηση ευθυνών

Οι πληροφορίες που περιέχονται στον ιστότοπο https://savehsports.com/ (η “Υπηρεσία”) είναι μόνο για λόγους γενικής ενημέρωσης.

Η Savehsports δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για σφάλματα ή παραλείψεις στο περιεχόμενο της Υπηρεσίας.

Σε καμία περίπτωση η Savehsports δεν ευθύνεται για οποιεσδήποτε ειδικές, άμεσες, έμμεσες, επακόλουθες ή παρεπόμενες ζημίες ή οποιεσδήποτε ζημίες, είτε σε συμβατική αγωγή, αμέλεια ή άλλη αδικοπραξία, που προκύπτει από ή σε σχέση με τη χρήση της Υπηρεσίας ή το περιεχόμενο της Υπηρεσίας. Η Savehsports διατηρεί το δικαίωμα να κάνει προσθήκες, διαγραφές ή τροποποιήσεις στο περιεχόμενο της Υπηρεσίας ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Αυτή η Αποποίηση ευθύνης για το Savehsports έχει δημιουργηθεί με τη βοήθεια του TermsFeed.

Το Savehsports δεν εγγυάται ότι ο ιστότοπος δεν περιέχει ιούς ή άλλα επιβλαβή συστατικά.