یکشنبه، ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷

دومین جلسه کارگروه تخصصی (سومین جشنواره قرآنی گل‌های محمدی و گل‌های فاطمی) ویژه شهرستان ساوه

c

دبیر محترم جشنواره قرآنی شهرستان ساوه آقای سیدحسین سعیدی ضمن عرض خیرمقدم خدمت حاضرین، دومین جلسه کارگروه تخصصی (سومین جشنواره قرآنی گل‌های محمدی و گل‌های فاطمی) را با استعانت به خداوند متعال شروع نمودند.

ادامه مطلب »