جمعه، ۳۱ فروردین ۱۳۹۷
صفحه اصلی / تیم نوجوانان شهرداری ساوه در سال ۱۳۹۵

تیم نوجوانان شهرداری ساوه در سال ۱۳۹۵

اعضای تیم نوجوانان فوتسال

مهدی گودرزی
مهدی گودرزی
نیما صفاپور
نیما صفاپور
احمد اصغری
احمد اصغری
فواد محمودی
فواد محمودی
محمدمهدی پروینی
محمدمهدی پروینی
امیررضا قربانلی
امیررضا قربانلی
علیرضا شجری
علیرضا شجری
محمدامین لشکری
محمدامین لشکری
ساسان پورشفق
ساسان پورشفق
فراز محمودی
فراز محمودی
سینا قاسمی
سینا قاسمی

کادر فنی تیم نوجوانان شهرداری ساوه

سرمربی: سجاد میراحمدی
سرمربی: سجاد میراحمدی
سرپرست: حجت فراتی
سرپرست: حجت فراتی