جمعه، ۳۱ فروردین ۱۳۹۷
صفحه اصلی / تیم امیدهای شهرداری ساوه در سال ۱۳۹۵

تیم امیدهای شهرداری ساوه در سال ۱۳۹۵

اعضای تیم امیدهای فوتسال

ابوالفضل ستاری
ابوالفضل ستاری
مصطفی غیور
مصطفی غیور
رضا عبدی
رضا عبدی
محمد جامع
محمد جامع
مهدی اسدی
مهدی اسدی
محمد مهدی
محمد مهری
محمد عبدی
محمد عبدی
حمیدرضا نیسار
حمیدرضا نیسار
عارف جعفری
عارف جعفری
بهنام فکور
بهنام فکور
علی یدالهی
علی یدالهی
احسان اژنوار
احسان اژنوار
مهدی ده‌باشی
مهدی ده‌باشی

کادر فنی تیم امیدهای شهرداری ساوه

سرمربی: فیروز محمودی
سرمربی: فیروز محمودی
مربی: سعید میناب
مربی: سعید میناب
سرپرست: حجت فراتی
سرپرست: حجت فراتی
تدارکات: علی اکبر احمدی
تدارکات: علی اکبر احمدی